“सम्मानपत्र पचोंतनाया गरामोता झानिवेकोब भी. आ. जी लाई”

, Source: NRNA RUSSIA

“सम्मानपत्र पचोंतनाया गरामोता झानिवेकोब भी. आ. जी लाई”

“सहयोग स्वरुप प्रदान गरेको 32 थान कम्प्युटर श्री महावीर पुन जी लाई”

, Source: NRNA RUSSIA

“सहयोग स्वरुप प्रदान गरेको 32 थान कम्प्युटर श्री महावीर पुन जी लाई”

“ऐनआरएनए रसिया द्वारा प्रशंसापत्र डा. उपेन्द्र महतो ज्यु लाई”

, Source: NRNA RUSSIA

“ऐनआरएनए रसिया द्वारा प्रशंसापत्र डा. उपेन्द्र महतो ज्यु लाई”

“ऐनआरएनए रसिया द्वारा शुभकामाना नेपाल जापान डट कम वेभपेज बाट”

, Source: NRNA RUSSIA

“ऐनआरएनए रसिया द्वारा शुभकामाना नेपाल जापान डट कम वेभपेज बाट”